تور کوش آداسی نوروز
تور کوش آداسی نوروز
تور کوش آداسی نوروز
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
268,600,000 ریال
یک تخته
293,300,000 ریال
کودک با تخت
243,800,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
280,400,000 ریال
یک تخته
311,200,000 ریال
کودک با تخت
249,700,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
289,800,000 ریال
یک تخته
325,200,000 ریال
کودک با تخت
254,400,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
314,600,000 ریال
یک تخته
364,100,000 ریال
کودک با تخت
243,800,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
315,000,000 ریال
یک تخته
364,900,000 ریال
کودک با تخت
268,900,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
325,200,000 ریال
یک تخته
378,300,000 ریال
کودک با تخت
247,300,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
339,400,000 ریال
یک تخته
413,700,000 ریال
کودک با تخت
279,200,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
346,400,000 ریال
یک تخته
410,200,000 ریال
کودک با تخت
261,500,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
350,000,000 ریال
یک تخته
417,200,000 ریال
کودک با تخت
254,400,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
353,500,000 ریال
یک تخته
420,800,000 ریال
کودک با تخت
254,400,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: SUP LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
378,300,000 ریال
یک تخته
498,700,000 ریال
کودک با تخت
257,900,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
385,400,000 ریال
یک تخته
470,300,000 ریال
کودک با تخت
261,500,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: SUP SIDE SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
385,400,000 ریال
یک تخته
512,800,000 ریال
کودک با تخت
261,500,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: SUP SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
392,500,000 ریال
یک تخته
523,400,000 ریال
کودک با تخت
265,000,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Superior Land View
دو تخته (هر نفر)
403,100,000 ریال
یک تخته
495,100,000 ریال
کودک با تخت
265,000,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: SUP SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
403,100,000 ریال
یک تخته
516,400,000 ریال
کودک با تخت
311,000,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Superior Side Land View
دو تخته (هر نفر)
410,200,000 ریال
یک تخته
505,700,000 ریال
کودک با تخت
268,600,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
413,700,000 ریال
یک تخته
551,800,000 ریال
کودک با تخت
268,600,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: SUP SIDE SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
417,200,000 ریال
یک تخته
516,400,000 ریال
کودک با تخت
272,100,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
431,400,000 ریال
یک تخته
601,300,000 ریال
کودک با تخت
272,100,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Land View
دو تخته (هر نفر)
438,500,000 ریال
یک تخته
63,820,000 ریال
کودک با تخت
548,200,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: JUNIOR CLUB ROOM
دو تخته (هر نفر)
442,000,000 ریال
یک تخته
622,600,000 ریال
کودک با تخت
275,600,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Sea View
دو تخته (هر نفر)
456,200,000 ریال
یک تخته
10,000,000 ریال
کودک با تخت
339,400,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
484,500,000 ریال
یک تخته
619,000,000 ریال
کودک با تخت
286,300,000 ریال
کودک بدون تخت
215,000,000 ریال
خدمات تور
راهنمای فارسی زبان
توضیحات

برای نوروز با تور کوش آداسی همراه شوید و خاطرات خوبی را رقم بزنید.

این تور در تاریخ 27 اسفند، 1، 2 و 5 فروردین اجرا می‌شود.

قوانین و مقررات

پرداخت نیمی از مبلغ در زمان ثبت نام ضروری است

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS