شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
249,800,000 ریال
یک تخته
302,900,000 ریال
کودک با تخت
214,400,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
267,500,000 ریال
یک تخته
327,700,000 ریال
کودک با تخت
225,000,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
292,300,000 ریال
یک تخته
359,500,000 ریال
کودک با تخت
235,600,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
292,300,000 ریال
یک تخته
359,500,000 ریال
کودک با تخت
235,600,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
299,400,000 ریال
یک تخته
370,200,000 ریال
کودک با تخت
239,200,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
299,400,000 ریال
یک تخته
370,200,000 ریال
کودک با تخت
239,200,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
302,900,000 ریال
یک تخته
348,900,000 ریال
کودک با تخت
242,700,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
321,100,000 ریال
یک تخته
386,400,000 ریال
کودک با تخت
252,000,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Economy room
دو تخته (هر نفر)
334,800,000 ریال
یک تخته
441,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
345,400,000 ریال
یک تخته
479,900,000 ریال
کودک با تخت
264,000,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
348,000,000 ریال
یک تخته
493,900,000 ریال
کودک با تخت
263,500,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
359,500,000 ریال
یک تخته
455,100,000 ریال
کودک با تخت
271,000,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
366,600,000 ریال
یک تخته
462,200,000 ریال
کودک با تخت
274,600,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
366,600,000 ریال
یک تخته
487,000,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: BUSINESS ROOM
دو تخته (هر نفر)
366,600,000 ریال
یک تخته
494,100,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
384,300,000 ریال
یک تخته
547,200,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
387,900,000 ریال
یک تخته
494,100,000 ریال
کودک با تخت
285,200,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
391,400,000 ریال
یک تخته
497,600,000 ریال
کودک با تخت
285,200,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
394,900,000 ریال
یک تخته
529,500,000 ریال
کودک با تخت
235,600,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
405,600,000 ریال
یک تخته
559,200,000 ریال
کودک با تخت
298,000,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
419,700,000 ریال
یک تخته
589,600,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
423,300,000 ریال
یک تخته
518,800,000 ریال
کودک با تخت
345,400,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: SUPERIOR
دو تخته (هر نفر)
437,400,000 ریال
یک تخته
674,600,000 ریال
کودک با تخت
246,300,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
444,000,000 ریال
یک تخته
666,700,000 ریال
کودک با تخت
282,700,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Classic Room
دو تخته (هر نفر)
451,600,000 ریال
یک تخته
724,200,000 ریال
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: SUPERIOR
دو تخته (هر نفر)
455,100,000 ریال
یک تخته
720,600,000 ریال
کودک با تخت
249,800,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
476,400,000 ریال
یک تخته
734,800,000 ریال
کودک با تخت
253,300,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
478,500,000 ریال
یک تخته
708,900,000 ریال
کودک با تخت
328,800,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: KING ROOM
دو تخته (هر نفر)
479,900,000 ریال
یک تخته
706,500,000 ریال
کودک با تخت
256,900,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: City View
دو تخته (هر نفر)
497,600,000 ریال
یک تخته
816,200,000 ریال
کودک با تخت
260,400,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
497,700,000 ریال
یک تخته
716,600,000 ریال
کودک با تخت
340,300,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: STD SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
509,200,000 ریال
یک تخته
774,200,000 ریال
کودک با تخت
344,100,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: DELUXE ROOM
دو تخته (هر نفر)
533,000,000 ریال
یک تخته
812,700,000 ریال
کودک با تخت
267,500,000 ریال
کودک بدون تخت
---
شهر: ازمیر
سرویس: BB
نوع اتاق: SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
568,400,000 ریال
یک تخته
957,800,000 ریال
کودک با تخت
278,100,000 ریال
کودک بدون تخت
---
توضیحات

سفر به ازمیر شهر زیبایی‌ها در سال جدید یکی از بهترین تجربه‌ها برای مسافران می‌تواند تبدیل شود. 

قوانین و مقررات

نرخ کودک 2 تا 6 سال 17/500/000 تومان و برای کودک زیر 2 سال 1/200/000 تومان است.

مبلغ کودک دوم در اتاق جداگانه محاسبه می‌گردد. 

به دلیل نوسانات شدید ارزی پرداخت 50% در زمان ثبت نام الزامی است و تا 24 ساعت زمان تسویه می‌باشد. در صورت عدم پرداخت 24 ساعت بعد از قرارداد، هنگام تسویه مابتفاوت ارزی دریافت می‌شود. 

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS