تور کوش آداسی 8 و 9 فروردین | 6 شب

کوش اداسی
کوش اداسی
کوش اداسی
کوش اداسی
کوش اداسی
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
227,900,000 ریال
یک تخته
252,600,000 ریال
کودک با تخت
203,100,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
248,600,000 ریال
یک تخته
283,200,000 ریال
کودک با تخت
214,100,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
260,500,000 ریال
یک تخته
299,400,000 ریال
کودک با تخت
221,500,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
272,000,000 ریال
یک تخته
321,900,000 ریال
کودک با تخت
225,900,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
284,600,000 ریال
یک تخته
334,100,000 ریال
کودک با تخت
213,800,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
295,200,000 ریال
یک تخته
348,300,000 ریال
کودک با تخت
217,300,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
316,400,000 ریال
یک تخته
380,200,000 ریال
کودک با تخت
231,500,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
320,000,000 ریال
یک تخته
387,200,000 ریال
کودک با تخت
224,400,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
323,500,000 ریال
یک تخته
390,800,000 ریال
کودک با تخت
224,400,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: SUP LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
348,300,000 ریال
یک تخته
468,700,000 ریال
کودک با تخت
227,900,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: SUP SIDE SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
355,400,000 ریال
یک تخته
355,400,000 ریال
کودک با تخت
482,800,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: SUP SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
362,500,000 ریال
یک تخته
493,400,000 ریال
کودک با تخت
235,000,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
366,000,000 ریال
یک تخته
454,500,000 ریال
کودک با تخت
235,000,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Superior Land View
دو تخته (هر نفر)
373,100,000 ریال
یک تخته
55,510,000 ریال
کودک با تخت
235,000,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
378,700,000 ریال
یک تخته
516,800,000 ریال
کودک با تخت
233,600,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: SUP SIDE SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
380,200,000 ریال
یک تخته
475,700,000 ریال
کودک با تخت
238,600,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
387,200,000 ریال
یک تخته
246,800,000 ریال
کودک با تخت
199,000,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: SUP SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
389,600,000 ریال
یک تخته
510,000,000 ریال
کودک با تخت
289,300,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: HB
نوع اتاق: SUP SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
397,900,000 ریال
یک تخته
523,500,000 ریال
کودک با تخت
294,000,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD LAND VIEW
دو تخته (هر نفر)
401,400,000 ریال
یک تخته
571,300,000 ریال
کودک با تخت
242,100,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Land View
دو تخته (هر نفر)
408,500,000 ریال
یک تخته
518,200,000 ریال
کودک با تخت
298,700,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
408,500,000 ریال
یک تخته
518,200,000 ریال
کودک با تخت
245,600,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: JUNIOR CLUB ROOM
دو تخته (هر نفر)
412,000,000 ریال
یک تخته
592,600,000 ریال
کودک با تخت
245,600,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: STD SEA VIEW
دو تخته (هر نفر)
422,600,000 ریال
یک تخته
610,300,000 ریال
کودک با تخت
249,200,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: All
نوع اتاق: Standard Sea View
دو تخته (هر نفر)
426,200,000 ریال
یک تخته
10,000,000 ریال
کودک با تخت
309,400,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
شهر: کوشآداسی
سرویس: Uall
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
454,500,000 ریال
یک تخته
589,000,000 ریال
کودک با تخت
256,300,000 ریال
کودک بدون تخت
185,000,000 ریال
به تمامی نرخ های بالا، هزینه پرواز اضافه خواهد شد.
قیمت پرواز بزرگسال:
10,000,000 ریال
قیمت پرواز کودک:
10,000,000 ریال
لوازم مورد نیاز
مدارک شناسایی مورد نیاز در سفر
• چند دست لباس اضافی با توجه به آب و هوای کشور مقصد
• تلفن همراه و شارژر – کابل شارژر یدک – پاور بانک

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید

اینجا دیده می شوید!

با ثبت نظر، انتقادات و پیشنهادات خود، در انتخاب دیگران سهیم باشید.
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید
تاریخ رفت
تاریخ برگشت
تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید

کلاس کابین

اتاق اول

بزرگسال (12 سال به بالا)

1

کودک(تا 12 سال)

0

منو
بستن

برای نصب وب-اپلیکیشن بر روی دستگاه، به ترتیب زیر عمل کنید :

سیستم عامل Android


سیستم عامل iOS